مردم پای اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری + تصاویر