ببینید | افشاگری‌های صریح جواد ظریف در واکنش به ادعای برخی کاندیداهای ریاست جمهوری علیه برجام