آتش‌سوزی جنگل‌ها بیش از 12000 هکتار در کالیفرنیا را نابود کرد