حامی احمدی‌نژاد از جلیلی حمایت کرد/ الله کرم مسئولیت انتخاباتی گرفت