ویدیو / انفجار اسپری خودروی پراید یک شهروند سبزوار را در آتش سوزاند!