ویدیو / پسر بچه ی شیطون که مورد حمله سگ ها قرار گرفت