فیلم/ پزشکیان: صرفا با اعلام شفافیت، راه تخلف بسته نمی‌شود