فیلم/ صحبت‌های دختر پزشکیان پیش از شروع گفتگوی ویژه خبری