ببینید | حضور حمید نوری در مراسم دعای عرفه حاج منصور ارضی