فیلم/ زاکانی: ظرفیت فضای مجازی را یک موهبت می‌دانیم