ببینید | روایت قاضی‌زاده هاشمی از پست و نقش خود در جبهه در جنگ با عراق