ببینید | جزئیات جدید از ریزش معدن در شازند؛ ۴ راننده زیر آوار سنگ‌ ماندند