پاسخ دفتر محمدجواد ظریف به ادعاهای علیرضا زاکانی درباره برجام/شمخانی و ولایتی ادعای سخیف زاکانی را صریحاً تکذیب کرده‌اند