تکذیب فوری ادعای زاکانی درباره شمخانی و مذاکرات برجام