مرتضی افقه: وعده توزیع گوشت در خانه مردم صراحتا تحقیرآمیز است/ هیجانی شعار می‌دهند