حمله پیشکسوت استقلال به جاودانی؛ تا حالا کجا بودی؟/ شکر خدا حامیان تیم سوگلی یکی‌یکی رسوا می‌شوند/ برای نابودی فساد باید سر مار را قطع کرد!