ایران و عراق ۲ رکن اصلی منطقه‌اند/ کشورهای اسلامی باید جلوی جنایات صهیونیست‌ها را بگیرند