عکس| عاشقانه‌های اوسمار در کنار کسی که به خاطرش پرسپولیس را ترک کرد