کارگروه آماده‌سازی ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتری تشکیل شد