کشف ۵ میلیارد تومان لوله و اتصالات قاچاق در شورآباد