وزیر دفاع: آزمایش‌های هواپیمای سیمرغ در حال انجام است