شانس نامزدها برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر شد؟