اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری مخالف قرعه کشی خودرو!