خبر خوش وزیر نیرو / ۳۰۰ دستگاه خودرو برای این گروه از مشترکین +جزئیات