آتش سوزی در بازار بزرگ | صدها حیوان خانگی در قفس تلف شدند | تصاویر