مرگ 3 کارگر به علت سقوط در چاه در مزرعه‌ای در سمنان