فوری/همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی می شود+جزییات