تکلیف تعطیلات پایان هفته معلوم شد/ تعطیلی فقط در این روز خواهد بود