پیام تسلیت تشکل‌های شاهد در پی درگذشت همسر شهید صیاد شیرازی