ببینید | تصویر دور از انتظار از راننده ماشین حمل زباله جنجالی در فریدون‌کنار!