اهالی غزه به استفاده از گاری و الاغ روی آوردند + عکس