ببینید | روایت پزشکیان از آشتی با مردم در برنامه صدا و سیما