جزایر سه گانه جزء لاینفک خاک ایران است/ به کویت توصیه می‌کنیم از روش‌های بی‌حاصل درباره میدان آرش خودداری کنند