چکاوک خودش ارکستر ملی است/ مردم با گلپا آواز را شناختند