قرعه‌کشی برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد