با 400 میلیون چه خودروهایی را در بازار می توان خرید؟!