پکن: عوامل خارجی الحاق تایوان به چین را مخدوش می‌کنند