سیگنال چینی به آمریکا/ وزیر دفاع چین: پکن با قاطعیت از استقلال تایوان جلوگیری می‌کند