فوری/ اطلاعیه‌ مهم درباره عامل سقوط بالگرد رئیس جمهور