نماینده جریان رائفی پور در مجلس: دولت رئیسی از مدیران دولت روحانی مشورت می گرفت /باید آنها کنار گذاشته شوند