فوری؛ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی تسلط بر محور فیلادلفیا شد