ابتکار جوان فلسطینی برای اعتراف گرفتن از نظامیان صهیونیست‌