گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه کویت و سرپرست وزارت خارجه ایران