عکس جدید از جمیله علم الهدی و دخترانِ عزادارش /عروس امام هم بود