خنده‌های همسران رهبران فرانسه و آلمان در بازدید از بنای یادبود هولوکاست/عکس