شوک به بازیکنان در پرواز دلهره‌آور/ هواپیما تا فاجعه سقوط پیش رفت +ویدیو