شگفتی بی بی سی؛ تصاویری از اعتراف روی آنتن زنده که وایرال شد