این دو چهره مهم در افتتاحیه مجلس دوازدهم حضور نداشتند +عکس