ادامه کورس قهرمانی لیگ با تغییر نقش پرسپولیس و استقلال