اوسمار به صحبت های نکونام واکنش نشان داد | بیشتر تمرکزم روی بازیکنان و تاکتیک‌مان است نه داوری